← Terug naar overzicht

Sinds januari van dit jaar heeft Ontplooj een eigen ondernemingsraad – kortweg de BOR genoemd. De afkorting staat voor Bijzondere Ondernemingsraad. Elke bedrijf in Nederland moet volgens de wet een ondernemingsraad hebben, een OR. Dat is een groep medewerkers die mag meedenken en meepraten over het werk en over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. De BOR is er voor alle medewerkers van Ontplooj.

In de BOR zitten collega’s uit de gemeenten Almelo en Wierden. De OR’en van deze gemeenten hebben besloten een eigen ondernemingsraad op te richten voor Ontplooj. Dat maakt het een bijzondere ondernemingsraad

Vol energie van start
We kunnen gerust zeggen dat de BOR vol energie van start is gegaan. Ruim 20 collega’s hadden zich in december aangemeld voor de BOR en na goed overleg hebben we een ondernemingsraad samengesteld van 14 leden. De overige collega’s zijn reserveleden. Dat betekent dat ze kunnen invallen als iemand een keer ziek is of niet kan komen. In januari was er een eerste, feestelijke bijeenkomst met de bestuurders van de gemeenten Almelo en Wierden. Er werd een officieel document ondertekend en er is een mooie groepsfoto gemaakt.

Wat doet de BOR?
De BOR heeft veel verschillende taken. Aan de ene kant is de BOR de gesprekspartner van de bestuurder. Dat is trouwens niet de directeur van Ontplooj. De werkgever van Ontplooj is namelijk de gemeenten. Namens de gemeenten is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van Almelo de bestuurder voor Ontplooj. De BOR praat dus met deze bestuurder en dat is ongeveer zes keer per jaar.

Aan de andere kant is de BOR ook de adviseur voor het algemene en personele belang. De BOR praat dus met de bestuurder namens álle collega’s van Ontplooj. Tijdens de eerste vergadering in februari heeft de BOR gesproken over veiligheid op de werkvloer, het aanstellen van
preventiemedewerkers bij Ontplooj en over collectieve verlofdagen.

Medezeggenschap is een dus een belangrijke taak!
De BOR mag meepraten en meedenken, advies geven en soms zelfs meebeslissen. De bestuurder vertelt wat zijn plannen zijn en de BOR mag hierover nadenken. De bestuurder wil bijvoorbeeld een besluit nemen. Hij laat dit weten aan de BOR. Hij vraagt de BOR of de BOR hiermee
instemt. Dat betekent: of de BOR het met dit besluit eens is. De BOR overlegt hierover en laat de bestuurder dan. weten of ze instemmen met het besluit. De stem van de BOR is net zo belangrijk als die van de bestuurder. Kortom, medezeggenschap is niet alleen leuk en interessant, maar
we doen het ook samen. Het komende jaar gaan we samen leren hoe dit werkt. We houden jullie op de hoogte!